Els actes canvien i creixen amb una amplia gama de projectes diferents, desde projeccions a un concert, a una plaça per veure la final de futbol, a una festa de la teva entitat on passeu el vídeo del 20é aniversari…

sempre es pot gaudir de música, imatges

i una bona il·luminació.