Dynamics acondiciona el bar restaurant El Jardí (c/Muntaner 18, de Barcelona)

 

A nivell acústic, hi hem instal·lat una cadena de música en format rack  amb la possibilitat de limitar-lo internament, ja que per normativa poden emetre fins a 78dB .
Per tal de cobrir tot l´espai hem instal·lat 4 altaveus de sostre al bar i 2 de paret per la zona de fora.
En la part de vídeo, un projector de 3000 lumens amb una pantalla elèctrica de 2,20 MTS 6:9. I, alhora, una pantalla de televisió de 48 polzades per cobrir altres zones. Ambdues pantalles connectades amb una matriu per tal de donar la opció de sintonitzar diferent contingut en cadascuna d’elles.